PRAKTICA - SPRAWDZONA W PRAKTYCE

Gwarancja producenta

Lornetka PRAKTICA to wysokiej jakości produkt, na który właściciel marki PRAKTICA udziela 25 lat gwarancji od daty zakupu, z zastrzeżeniem następujących warunków:

W przypadku wystąpienia usterek materiału i/lub błędów produkcyjnych, właściciel marki PRAKTICA przyjmuje na siebie w całym okresie biegu gwarancji koszty materiałów, z zastrzeżeniem wymiany uszkodzonego elementu lub przywrócenie jego prawidłowego działania według własnego uznania. W okresie pierwszych pięciu lat biegu okresu gwarancji właściciel marki przyjmuje na siebie także koszty robocizny.

Gwarancja producenta nie wyklucza ani nie ogranicza ustawowego obowiązku gwarancyjnego. W przypadku zmiany asortymentu palety produktów, właściciel marki zastrzega sobie prawo do naprawy uszkodzonych produktów lub ich wymiany na produkty o porównywalnych walorach technicznych.

Gwarancja ta nie ma zastosowania dla napraw w nieautoryzowanych punktach serwisowych ani w stosunku do produktów, w których usterki wystąpiły na skutek niewłaściwego użytkowania produktu. Gwarancja ta nie ma także zastosowania dla bezpośrednich i niebezpośrednich skutków uszkodzeń lornetki. Ponadto gwarancja nie obejmuje elementów lornetki ani jej wyposażenia, które w naturalny sposób ulegają zużyciu, jak osłony okularów, osłony obiektywów, pasek, etui, gumowanie obudowy itp.

W przypadku korzystania z gwarancji producenta, produkt należy dostarczyć samodzielnie i na własny koszt do właściciela marki PRAKTICA.