PRAKTICA - SPRAWDZONA W PRAKTYCE

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

 

                                                                                                                                                                                                                       ………………………………..

                                                                                                                                                                                                                            ………………………………..

                                                                                                                                                                                                                            ………………………………..

                                                                                                                                                                                                                                 (Dane przedsiębiorcy)

 

 

Odstępuję od umowy sprzedaży w ramach następujących towarów:

- …………………………………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………………………………….

 

Data zawarcia umowy¹/odbioru²(*):

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów):

…………………………………………………………………………………………………..

 

Zwrot pieniędzy proszę dokonać na:

 

- podany numer rachunku bankowego:

…………………………………………………………………………………………………...

 

lub

 

- przekazem pocztowym na następujące dane adresowe:

……………………………………………………………………………………………….......

 

 

 

 

    Data i Podpis konsumenta

(tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

1   podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2   podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

 

 

Formularz dostępny jest także w formacie pdf do ściągnięcia pod adresem: http://fotomarket.com.pl/pdf/formularz_odstapienia_od_umowy.pdf